Termíny jsou průběžně doplňovány. Sledujte náš rozpis rezervací ledových ploch na www.icearenaplzen.cz

Vstupné:

80,- pro děti do 15 let

120,- pro dospělé

Půjčení bruslí:100,-/1 pár bruslí (vratná záloha 1.000,-)

Na VB není možnost přednostní rezervace. V případě prodloužení konce utkání, nebo jiné akce před VB si pořadatel vyhrazuje právo neprovést úpravu ledové plochy.

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ:

– vstup na vlastní nebezpečí

– za děti odpovídají zákonní zástupci

-zakoupením vstupenky účastníci stvrzují, že se seznámili a souhlasí s provozním řádem, který je vyvěšen ve vestibulu ZS

– přísný zákaz vstupu na ledovou plochu v době úpravy plochy rolbou

– po skončení času VB neprodleně opustit ledovou plochu

– maximální ohleduplnost vůči ostatním návštěvníkům, dodržovat rozestupy na ledě

– parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích (na travnaté ploše před ZS je parkování zakázáno)

– doporučujeme se dostavit na začátek VB min. 30 před jeho začátkem


Při naplnění kapacity nebudou další účastníci vpuštěni na ledovou plochu. V případě porušení pravidel provozního řádu hrozí vykázání z ledové plochy, bez nároku na vrácení vstupného.